i_banta

Genom att äta smart kan man gå upp 5kg i veckan och inom bara några månader nå den idealvikt när man måste övertyga sig om att insidan är det som räknas.

Källa: Apacheindianerna